Vores dagpleje og de otte institutionsafdelinger tilbyder en forskellighed i afdelingernes profiler, der danner basis for kvalitet i arbejdet med de 0-6 årige børn. En væsentlig og central opgave i Kolt Hasselager er at tage vare på børns forskelligheder og tilbyde rammer for udvikling, der kan rumme alle børn.

Kolt Hasselager Dagtilbud vil være et dagtilbud der gør en forskel for alle børn. Kolt Hasselager Dagtilbud skaber meningsfulde læringsmiljøer, der sikrer alle børn lige muligheder for trivsel, udvikling og læring. Læringsmiljøerne og det pædagogiske arbejde med børnene, tager udgangspunkt i den nyeste forskning, B&U politikken og med særligt fokus på forældresamskabelse.

Vi understøtter det gode børneliv og børnenes muligheder for, gennem aktiv deltagelse, at forankre værdier og viden i egen personlighed. Vores pædagogik og læringsmiljøer har fokus på dannelse, og på det at give børnene kompetencer til at kunne mestre livet.

Det pædagogiske personale har ansvaret for at rammesætte, organisere og evaluere læringsmiljøer som støtter, guider og udfordrer børnene, hvad enten der er tale om leg, planlagte aktiviteter, rutiner eller spontant opståede situationer. Personalet tager udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer og dets nærmeste udviklingszone. Ligeledes medtænkes de ressourcer vi finder i børnegrupperne som et aktiv ind i rammesætningen af læringsmiljøerne.

 

Aarhus Kommune fører tilsyn med vores og de øvrige dagtilbud i kommunen.

Her kan du læse om vores særlige opmærksomhedspunkter i tilsynet indtil videre. Du kan også læse hvordan vi arbejder med opmærksomhedspunkterne i tilsynet frem mod det nye uvildige tilsyn.

Dokumentation