Gå til hovedindhold

Kolbøtten

Velkommen til Idrætsinstitutionen Kolbøtten. Kolbøtten er en profil-institution med fokus på krop, leg og bevægelse.

Indhold

  I Kolbøtten arbejder personalet i fagteams, et af vores fagteams Krop & bevægelse, består af personale, der er uddannet pædagoger med specialisering i dagtilbud og overvejende med kompetenceområde i Sundhedsfremme, Krop & bevægelse. Derudover har enkelte efteruddannet sig børneyogalære og krop- og bevægelsesvejleder. Til vores udfoldelse gør vi brug af huset, legepladsen og sportspladsen.

  Krop & bevægelsesteamet står hver morgen for, at både børn og personaler får ”vækket” kroppen ved hjælp af forskellige bevægelseslege. Teamet tager udgangspunkt i vores primærsanser og alle vores grundbevægelser – i sommerperioderne er vi udenfor. Fredag har vi fokus på fællesskab på tværs af hele huset. Vi er ude fra morgenstunden, hvor vi har FredagsFræs og herefter laver vi mad over bål. Flere gange om ugen kører vi i egen bus til skov og strand, hvor vi gradvis udfordrer børnene både kropsligt og sanseligt. Vores mål er at give børnene en bevidsthed om egen krops formåen, styrke og deres udholdenhed og give dem viljen og troen på at kunne.

  Krop, leg og bevægelse er som sagt gennemgående året rundt, og noget vi har fokus på når vi arbejder med den styrkede læreplan, da det er gennem kroppen barnet lærer.

  Vi arbejder med anerkendelse og inklusion. Vi møder barnet med åbenhed og engagement, skaber en tryghed, som skal skabe rammen for bevægelse, trivsel, udvikling og læring.

  Stærkere læringsfællesskaber og Den styrkede læreplan er en del af det pædagogiske arbejde i Kolbøtten. Vi sørger forskellige læringsmiljøer ude som inde, der understøtter det enkelte barn og gruppen. Den styrkede læreplan indgår i alle dele af vores hverdag, både i planlægning af aktiviteter, i den uformelle leg, i overgangene og i vores rytme og struktur.

  Vi leger, går eller tager vores ladcykler rundt i nærområdet og vi udfordrer os kreativt i løbet af dagen, ugen og året.

  Derudover har vi også personaler, som har andre kompetencer og specialiseringer i forhold til det at arbejde med børnenes øvrige udvikling. Bl.a. sprogvejledere, Inklusionsvejledere, de som har specialiseret sig i Natur og udeliv og vejledere for vores pædagogstuderende, hvilket giver Kolbøtten bedre kompetencer, når vi arbejder med børnene.

  Er du blevet inspireret og ønsker du yderligere information om os, er du velkommen til at kontakte os. Vi vil herefter afsætte et personale til at fortælle om Kolbøtten samt give en rundvisning – så du kan fornemme atmosfæren - i vores velindrettede hus og legeplads.

  Sådan ser her ud

  Forrige Næste

  Vores afdeling er tegnet og bygget, så den understøtter vores pædagogik. Kolbøtten er en profilinstitution med fokus på krop og bevægelse. Vi tager udgangspunkt i kroppen, da det er med kroppen, at vi lærer og husker. Her er plads til leg, bevægelse og samtidig også med god mulighed for ro til fordybelse. Kolbøtten er placeret umiddelbart op ad store græsarealer og den lokale skoles sportspladser. Vi har indrettet vores hus med fokus på god plads til børnenes leg, bevægelse og fordybelse. På legepladsen har vi redskaber, som motiverer til at udfordre børnenes fysiske formåen, vilje, nysgerrighed og trang til at vove og turde. Her er også mulighed for at lege ugenert og uden mange forstyrrelser. Personalet sørger for at skabe forskellige læringsmiljøer/rum som tilgodeser børnenes behov for leg, udvikling og bevægelse. De inspirerer og motivere børnene både i de formelle og i de uformelle aktiviteter i løbet af dagen, ugen og året. Vi sørger for en variation i forskellige aktiviteter og redskaber alt efter, hvad det enkelte barn og gruppen har behov for.

  I vores sprog lab. Har vi mulighed for at arbejde med børnenes sproglige udvikling, på stuerne udfolder vi os kreativt, i flere af de mindre rum er der ro til fordybelse fx konstruktions lege og i fællesrummet, både ude som inde, får vi en fornemmelse af at være en del af noget større.

  Læs mere om Kolbøtten

  Profilinstitution

  Kolbøtten er en 0-6 års idrætscertificeret profilinstitution, med fokus på sundhed, krop, bevægelse og pædagogisk idræt.

  Vi har fokus på vores læringsmiljø i forhold til sundhed, krop, bevægelse og pædagogisk idræt.  Det betyder at vi har indrettet vores hus med plads til bevægelse, vi gør brug af vores ladcykler, legeplads og sportspladsen når vi færdes ude. Derudover har vi en bus til rådighed, der bruges til motoriske udfordrende oplevelser i naturen.

  At være certificeret idrætsinstitution indebærer, at institutionen har fokus på krop, bevægelse, leg og pædagogisk idræt.

  Dette betyder i praksis at personalet holder sig opdateret indenfor området via Dagtilbuddets fagteam at deltage i netværksmøder, idrætskonferencer og holde sig ajour med det faglige og den seneste forskning på området. Vi har fokus på de fysiske rammer inde som ude.  Det er vigtigt at rummene, giver mulighed for inspiration til den uformelle leg, bevægelse og motorisk udvikling. Omgivelserne skal appellere til børnenes sanser og nysgerrighed. Kolbøtten ønsker at give børnene en glæde ved at bevæge sig og en bevidsthed om kroppens funktioner og sundhed.

  I 2018 og ’19 fik hele personalegruppen et kompetenceløft gennem VIA og DIF, da Kolbøtten blev idrætscertificeret.

  I 2020 – 2021 deltager vuggestuen i et miniforskningsprojekt: Krop og bevægelse i vuggestuen – dette er udsprunget af WHOs anbefalinger om fysisk aktivitet for børn i 0-5 års alderen.

  Vi arbejder med kroppen og kroppens funktioner. Det er gennem kroppen vi lærer og husker, derfor tager mange af vores aktiviteter udgangspunkt i krop, bevægelse og pædagogisk idræt. Herigennem udvikler børnene en forståelse for egen formåen, styrker og udholdenhed. Via bevægelse og leg arbejder vi med fantasi, sprog, forståelse for naturen, kreativitet og evnen til at argumenterer for egen holdning og at gå på kompromis. Kompetencer som de alle får brug for senere i livet.

  Personalet er ansat ud fra, hvad der kræves for at være en institution med fokus på krop, bevægelse og pædagogisk idræt.

  Mange har specialiseret sig i Sundhed, krop og bevægelse under deres uddannelse

  Flere har specialiseret sig i Sundhedsfremme og bevægelse under deres uddannelse

  Enkelte er efteruddannet Børneyogalære og motorikvejleder

  Kolbøtten er en idrætscertificeret institution med børn i alderen 0-6 år fordelt på 2 vuggestuer og 2 børnehavegrupper. Vi er 14 ansatte i hele huset.

  I Kolbøtten har vi planlagte pædagogiske aktiviteter, hvor børnene er i mindre grupper. Det hjælper børnene til lettere at kunne overskue aktiviteten. Hermed øges deres lyst, mod og nysgerrighed til at udforske og øve sig på nye ting.

  Vi sørger for, at børnene føler sig trygge, så de har overskud til ny læring og udvikling, men også overskud til at have øje for hinanden f.eks. til at hjælpe en ven og til at holde en god tone sammen med de andre. Et velfungerende fællesskab udspringer nemlig af en god og tryg hverdag.

  Forudsigelighed og gentagelser giver børnene overblik, ro og tryghed. Derfor er det vigtigt for os at have tilbagevendende arrangementer som traditioner er. Vi har forskellige traditioner året rundt og en af vores traditioner er Bedsteforældredag. Børnene inviterer deres bedsteforældre til åbent hus. Det er en dag, hvor bedsteforældrene har mulighed for at få et unikt indblik i deres barnebarns hverdag. De laver mad over bål, spiser med, arbejder i vores træværksted og oplever barnet sammen med andre børn.

  I Kolbøtten arbejder vi med stærke fællesskaber og den styrkede læreplan. Det gør vi bl.a. ved at arbejde på tværs af aldersgrupperne både i planlægningen af den pædagogiske aktivitet med børnene, men også i personalegruppen har vi fagteams, der går på tværs af afdelingerne.

  I Kolbøtten har vi et Krop- og bevægelsesteam, der består af krop og bevægelsesvejleder, børneyogalære og pædagoger med specialisering i sundhed, krop og bevægelse. Fagteamet er ansvarligt for flere faste pædagogiske aktiviteter som ’Kroppen på Toppen’, ’FredagsFræs’, Motorikuge 41 m.m.

  Vores sprog fagteam, som består af en sprogvejleder og en sprogpædagog, sørger for at den nyeste viden og erfaringer kommer ud blandet alle vores personaler. Bevægelse og sprog hænger ulasteligt sammen, og derfor foregår børnenes sprogtilegnelse gennem krop, bevægelse og leg. Det er elementer, der er gennemgående i alle vores aktiviteter i Kolbøtten.

  Vi får, som alle øvrige afdelinger i dagtilbuddet, leveret frokostmåltidet fra et centralt køkken i dagtilbuddet. Derudover serverer vi morgenmad, frugt & brød og forældrebetalt eftermiddagsmad.

  Kolbøtten er en Idrætsinstitution. Dette fordrer en sund og nærende kost, så børn kan holde et stabilt blodsukker hele dagen og klare de fysiske aktiviteter, de bliver præsenteret for og udfordret i.

  Vi har en fast struktur og faste spisetider på alle stuerne. Det er vigtigt for os at børnene har en stillestund og en god oplevelse omkring frokostmåltidet. Vi vasker hænder, tørre borde af, dækker bordene med tallerkner, glas og bestik. Børnene er selvhjulpne og øser op, hælder op, sender skåle og fade rundt. Børnene præsenterer maden, siger værsgo, vi små snakker ved bordene og vi venter på hinanden.

  I Kolbøtten er sundhed, kost og bevægelse forbundet. Vi vil gerne give børnene en forståelse for betydningen af den mad vi spiser og motivere dem til at prøve nye smage. Det gør vi ved at involvere børnene i processen omkring madens tilblivelse. Derfor får vi en gang om ugen leveret råvarerne til en menu fx hele grønsager. Børnene er med til at rense, skrælle og snitte. I samarbejde med børnene tilbereder vi et frokostmåltid over bål, som vi efterfølgende nyder på legepladsen eller inde på stuen.

  Udover de faste spisetider, har vi indimellem tændt bålet om formiddagen eller om eftermiddagen, hvor vi bager klatkager eller sidder og vender et snobrød over gløderne. Finder vi spisekastanjer, æbler eller kommer I forældre forbi med nogle af havens specialiteter tilbereder vi gerne dette i køkkenet eller over bål.

  Vi stemmer om det

  Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

  Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

  Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

  Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.

  Dit barns udvikling og trivsel

  Det er i samarbejdet, vi opnår den bedste omsorg, støtte, forståelse og udvikling af det enkelte barn. I løbet af den tid I er tilknyttet Kolbøtten, (hvilket for nogen af jer, drejer sig om mange år, da vi har mange søskendebørn) inviterer vi jer til individuelle samtaler om jeres barn. Derudover er der også forældremøder for hele huset, møder for stuens børns forældre og for Badutspringernes forældre. I har altid en stående invitation til at tage små snakke med os og til at være med i dagligdagen. Forældre kan f.eks. komme og bage, vise deres fiskefangst, lave mad, læse højt, vise en dans eller byde ind med noget helt andet, som I ønsker at dele med børn og personale i Kolbøtten.

  Den daglige kommunikation er afgørende for vores samarbejde om jeres barn. Vi bestræber os på i dagligdagen at fortælle, hvordan dit barn har haft det i løbet af dagen. Samtidig laver personalet et ugentligt skriv, hvor de viser en dagsorden for den kommende uges aktiviteter. Du får også en pædagogisk beskrivelse, hvor vi går i dybden med en aktivitet fra den forgangene uge. Vi har brug for og har en forventning til, at I orienterer om de ændringer der er i jeres barns hverdag, store som små. Herved får vi en fælles viden og forståelse for jeres barns almene tilstand og kan handle og drage omsorg herefter.

  I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og i dagtilbuddet som helhed.

  I forældrerådet kan vi have dialoger om aktuelle emner, udfolde vores pædagogik og det mere praktiske som at arrangere en juletræsfest eller en forældretelefonliste.  Hvert tredje år laves der en forældretilfredshedsundersøgelse i hele Aarhus kommune. Denne forældretilfredshedsrapport gennemgår vi. Forældrerådet arbejder herefter i dybden med de områder, som forældrene har givet udtryk for, i undersøgelsen, at der er behov for at løfte til et højre niveau.

  Se pjece om forældrerådet

  Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

  Samarbejde med forældre

   

  Velkommen som studerende i Kolbøtten.

   

  Sidst opdateret: 7. november 2023