Hverdagen i Universet

Alle Universets 5 børnegrupper arbejder bevidst med social dannelse, børns deltagelsesmuligheder og selvhjulpenhed. Dette gælder både for de yngste børn i vores tre vuggestuegrupper (0-2 år), og for de ældste i vores to børnehavegrupper (3-6 år). Børn skal være trygge i relationen både til de voksne og til de andre børn, for at trives. Derfor prioriterer vi både planlagte pædagogiske aktiviteter på stuerne, samt aktiviteter på tværs af stuerne i børnehaven, med det sigte, at give barnet mulighed for flere mindre fællesskaber ind i det store fællesskab i Universet.

Om formiddagen er børnene som oftest opdelt i mindre grupper, hvor en nærværende voksen sammen med børnene, skaber læringsrum omkring det fokus der er i den pågældende periode. Dette fokus vil variere fra stue til stue, men et af kendetegnene ved vores tilgang til læringsrummene er, at vi ønsker at understøtte barnets nysgerrighed, samt lyst og evne til at begribe verden omkring det.

Personalegruppen

Personalegruppen består af både mænd og kvinder, med forskellige erfaringer og kompetencer. Vi er optagede af at tilbyde pædagogiske aktiviteter, og en ramme på dagen, der sikrer, at alle børn oplever sig set og hørt. Det er vigtigt for os at børnene oplever at kunne mestre deres dag i Universet på en kompetent måde, med den tilpassede hjælp fra voksne, som barnet eller børnegruppen har brug for.

Forældreråd

I Universet har vi et stort og meget engageret forældreråd, som på forældrerådsmøder er med til at kvalificere de pædagogiske drøftelser vi har i personalegruppen, med et forældreperspektiv. Derudover bidrager de til at skabe nogle gode rammer for børn og forældre i Universet, uden for åbningstid.

Universet slog dørene op til de nybyggede lokaler i august 2018. Institutionen rummer ud over vores 5 stuer, et stort fællesrum, et multirum og et rum til kreativ udfoldelse. Her er lyst og venligt, med store vinduer med kig ud til vores legeplads fra alle stuer. Vi har mulighed for at tage foldedøre til side imellem de to børnehavegrupper, hvis aktiviteten kalder på det, ligesom der er glaspartier imellem vuggestuegrupperne, som understøtter gennemsigtighed og gensidig inspiration.

Vores vægge er løbende udsmykket med børnenes kreative værker. Disse skiftes ud i takt med at aktiviteten eller årstiden kalder på det. Udover nogle dejlige indendørs fysiske rammer, har vi også en stor legeplads, som vi benytter i al slags vejr – og med skoven som nabo, har vi et ekstra uderum som benyttes året igennem.

Universet er normeret til 36 vuggestuebørn fordelt på tre grupper, og 40 børnehavebørn fordelt på to grupper. Vi er 17 faste medarbejde og en pædagogisk leder. Vi lægger stor vægt på at skabe en struktureret og genkendelig hverdag for børnene, som indeholder nærvær, fordybelse, smil og grin, leg og læring. Vores aktiviteter understøtter dette, så børnene bliver tilpas udfordrede, og udvikler sig i eget tempo.

Vi starter dagen med morgenmad for de børn som kommer tidligt, og fordeler os derefter ud på stuerne, eller går ud på legepladsen. Det er vigtigt for os at tage godt imod hvert enkelt barn, og hjælper barnet i gang med dagen, på den måde det enkelte barn har brug for. Vi har samling på alle stuerne kl. 9. Dette har vi valgt, fordi det er vores erfaring, at samling på denne tid er med til at skabe et godt fundament for børnene resten af dagen. Herefter er der forskellige aktiviteter alt efter hvilket tema stuen arbejder med. Oftest foregår formiddagens aktiviteter i mindre grupper, men én voksen til hver gruppe, for at sikre fokus og nærvær. Aktiviteterne kan foregå både ude og inde.

Indimellem er det naturligvis også vigtigt at fokusere på fællesskabet på stuen, imellem stuerne i børnehaven / vuggestuen eller i Universet som samlet institution. Dette nyder vi alle at gøre brug af en gang imellem, når det giver mening ift. børn og aktiviteter.

”Hej! Mit navn er Mette Anker og jeg er køkkenleder i Kolt-Hasselager Dagtilbud. I køkkenet har jeg to dygtige kollegaer Helle og Randi og sammen står vi for at lave sunde og nærerige måltider til alle børn i dagtilbuddet. Vi holder til i Køkkenet i Spiloppen hvor vi laver mad i børnehøjde til ca. 550 dejlige børn som hver dag bliver forkælet med spændende og varierede frokostretter. Vi har pt. En økologiprocent på 80% og vi har generelt et stort fokus på bæredygtighed når vi laver vores menuer.” 


Børn har brug for mange måltider i løbet af en dag. Derfor er mad og måltider en væsentlig del af dagen i Universet. Hvis barnet kommer før kl. 7.15 er der mulighed for at spise morgenmad i ro og mag. Vi er opmærksomme på at skabe en god start på dagen, for alle børn, hvad enten de har brug for morgenmad hos os, eller de har spist derhjemme.

Kl. 9 tilbydes alle børn rugbrød og frugt i forbindelse med samling på stuerne, så de har noget i maven forud for formiddagens aktiviteter. Til frokost og eftermiddagsmad, kommer der dejlig hjemmelavet mad fra køkkenet i Spiloppen. På stuerne er der forskellige handlinger forbundet med måltidet, som alle har til formål at skabe genkendelighed og god stemning i forbindelse med måltidet, ligesom vi har fokus på børnenes selvhjulpenhed og medbestemmelse når vi spiser.

 

Vi stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

I Universet vægter vi et tæt samarbejde med vores forældre højt. Det er vigtigt at vi er gensidigt ærligt og imødekommende. Der er mange platforme for kommunikation med forældre. Vi har de faste samtaler som finder sted i løbet af barnets tid i Universet, enten som fysiske møder eller på Teams. Derudover bruger vi også telefon og sms’er som kommunikationsredskab. Alt dette er naturligvis supplement til den personlige dialog når I afleverer og henter jeres barn, men i hente og bringe situationen, skal fokus være på barnet, og dermed er det ikke altid det bedste tidspunkt for en længere dialog. I nogle perioder kan man have brug for mere kommunikation end i andre, og det tilpasser vi sammen med jer. Vi har derudover altid mulighed for at etablere en ekstra samtale hvis I som forældre, eller vi, ser et behov for det.

Opstartssamtaler og indkøring af nye børn aftales individuelt. En indkøring tager altid udgangspunkt i det enkelte barn, hvor vi kobler barnets og forældrenes behov, med de muligheder dagligdagen på stuen tilbyder, så det kommer barnet mest muligt til gavn.

I Universet møder forældrene talstærkt op til både forældremøder og sociale arrangementer. Vi har et aktivt og meget stort forældreråd, som på vores forældrerådsmøder er med til at kvalificere vores faglige drøftelser i personalegruppen, med et forældreperspektiv.

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.