Gå til hovedindhold

Pilehytten

I Pilehytten bliver du budt velkommen af 12 vuggestuebørn, 40 børnehavebørn og en aktiv og engageret personalegruppe.

Hu hej hvor det går
 • Læs op

Indhold

  Vores struktur

  Vi vægter at alle børn trives og støttes i sin udvikling. Dette gør vi via et bevidst valg af aktiviteter og struktur. Vi er optaget af vigtigheden ved at lege og sikrer derfor rum og ro til legen i hverdagen. Det kommer f.eks. til udtryk i måden, vi organiserer os på. Det, at vi er en mindre institution, anser vi også for at være en fordel, fordi vi kender hinanden godt. Det skaber tryghed hos både børn og forældre.

  Pilehytten er præget af glæde, leg og udfordringer, der tilpasses det enkelte barns udvikling. Vi præsenterer børnene for forskellige aktiviteter både ude og inde og har altid barnets almene kompetencer i fokus. Vi laver bål, maler, bruger kroppen og hjernen, og kommunikerer en hel masse med børnene om det, vi er fælles om. Vi udfordrer børnene, og bruger ordene: ”det øver du dig på” eller ”ja, det var svært, men du klarede det”.

  Inkluderende fællesskaber

  Fællesskaber i Pilehytten kommer til udtryk på mange måder. I hverdagen er børnene en del af flere forskellige fællesskaber – på stuen – i deres ”klub” - i mindre legegrupper. Vi anvender et anerkendende og inkluderende sprog, når vi taler med børnene.

  I Pilehytten vil du opleve, at der er flere aktiviteter og arrangementer, der går igen år efter år. Det bliver en del af børnenes identitet, og noget de forbinder med lige netop deres institution.

  I mødet med dig som forælder er personalet opmærksomme på at sikre rum til dialogen. Du kan forvente, at vi er ærlige og direkte i vores kommunikation.

  Sådan ser her ud

  Forrige Næste

  Pilehytten er en ældre, charmerende institution, hvor de tre stuer ligger uden om all-rummet. Der er knyttet et toilet til alle stuer.  Alle vores stuer består at to rum, som gør det muligt at have flere små aktiviteter i gang samtidigt. Derudover har vi et fælles sprog-lab som liger i tilknytning til Græshoppestuen. Vi vægter at bruge hele huset og derfor har vi skabt flere små og hyggelige læringsrum, hvor børnene kan gå fra i mindre grupper. Det gør det muligt for børnene at få ro og tid til fordybelse og skabe nær små venskaber.

  Pilehytten har sin egn lille ”skov”, der gør hele udearealet til et spændende og udforskende udemiljø. Vuggestuen har sin egen lille legeplads, hvor vi kan skærme for børnehavebørnene når der er brug for det.

  Vi har en rummelig og hyggelig bålplads, der er omkranset af træer. Det skaber en følelse af et lille fællesskab, selvom der er mange børn på legepladsen. Træerne, hængekøjer, klatrevæg, gynger, og legehuse giver børnene mulighed for at bruge kroppen, sanserne og nysgerrigheden.

  Derudover har vi et skur fyldt med diverse cykler, scootere og sandsager som er med til at skabe sjov og leg på legepladsen.

  Legepladsen og de mange træer giver børnene i Pilehytten mulighed for at bruge og udforske hele kroppens bevægeapparat og dens sanser. Vi har børn, der laver økser, hammere og sværd af nedfaldne grene, ligesom vores storbørnsgrupper ser frem til at lære at bruge en dolk og få et snittebevis. Så er man for alvor ved at være stor!

  Læs mere om Børnehuset Pilehytten

  Pilehytten er et lille hus, hvor der er en vuggestue og to børnehavegrupper. Vi er normeret til 52 børn og har 13-15 personaler. Dette er pædagoger, pædagogmedhjælpere, studerende og vikarer.

  Vuggestuen 0-3 år
  Uglerne
  Børnehaven 3-6 år
  Guldsmedestuen
  Græshoppestuen

  Dagens aktiviteter
  Vi åbner hver dag kl. 6:30, hvor det er muligt at få morgenmad frem til kl. 7:15. Vi begynder stille og roligt at fordele os på de forskellige stuer kl. 8.00.
  Kl. 9.00 starter dagens aktiviteter, hvor vi først mødes til samling på stuerne. Samling holdes enten for hele stuen eller opdelt i mindre grupper med udgangspunkt i alder eller interesser.

  Derefter arbejdes der i små grupper med forskellige pædagogiske aktiviteter, inde som ude, hvor vi tager udgangspunkt i det enkelte barns udvikling, sociale relationer samt det at indgå i et fællesskab.

  Vi arbejder ud fra Den styrkede pædagogiske læreplan. Det vil sige, at vi har et særligt fokus på legen og inddragelse af hverdagsrutiner, hvor vi skaber læring i dagligdagens gøremål. Børnene lærer mens de er i garderoben, badeværelset, spisesituation, bordopdækning, henter mad osv. Vi arbejder med at gøre børnene selvstændige, nysgerrige, iderige og trygge. Vi gør alt hvad vi kan for at motivere og støtte børnene ind i en genkendelig og tryg hverdag.

  Vi laver mange forskellige aktiviteter som at male, bruger kroppen, synger, er kreative, spiller, laver rollelege og mange andre spændende kropslige og sproglige aktiviteter.

  Frokost serveres kl. 10.30 i vuggestuen og 11.00 i børnehaven.

  De mindste børn puttes og børnehavebørnene går derefter på legepladsen.

  I vuggestuen serveres eftermiddagsmaden ca. kl. 13.30, hvor børnene løbende vågner fra lur og deltager heri. Børnehaven begynder eftermiddagsmaden ca. kl. 14.00. Derefter leges og spilles inde som ude indtil børnene hentes.

  Onsdag holder vi klubdag. Børnene er opdelt efter alder i henholdsvis mini-klub, mellem-klub og storbørns-klub. Vi tilrettelægger pædagogiske aktiviteter der er tilpasset aldersgruppen

  Vi vægter desuden traditioner højt. Eksempelvis har vi hvert år fastelavn, påskefrokost, sommerafslutning for skolebørnene, bedsteforældredag, arbejdsdag, Lucia-optog / julearrangement m.m. Forældrerådet er en aktiv del og behjælpelig i de forskellige arrangementer.

   

  I Pilehytten tilbyder vi morgenmad til alle børn indtil kl. 7.15.

  Vi er tilknyttet Dagtilbuddets fuldkostordning, hvor vi får leveret frokostmåltidet fra køkkenet på Pilegårdsvej. 
  Børnene tilbydes et pædagogisk måltid, hvor de lærer at blive madmodige, smage og præsenteres for forskellige smags- og madoplevelser. Foruden fuldkost tilbydes også eftermiddagsmad (frugt og brød), som er forældrebetalt.

  I Pilehytten har vi faste rutiner og spisetider på alle stuerne. Vi vægter en god stemning og forhold til mad. Vi prioriterer, at børnene bliver selvhjulpne og delagtiggjort i dagligdagens rutiner som borddækning, servering af mad m.m. Vi skaber hyggestund ved bordet og snakker bl.a. om dagens aktiviteter, hvad børnene har lavet i weekenden, samt hvad børnene ellers er optaget af imens vi spiser.

  Foruden vores faste hverdagsrutiner tænder vi ofte bålet om formiddagen, hvor vi bl.a. laver popcorn og rugbrødschips, snobrød m.m. Derudover kan vi nogle fredage få leveret frokostmåltidet, som kan tilberedes på bål, hvilket er til stor glæde for børnene, der nysgerrigt følger med og er delagtiggjort i processen.

  Et par ord fra køkkenet:
  ”Hej! Mit navn er Mette Anker og jeg er køkkenleder i Kolt-Hasselager Dagtilbud. I køkkenet har jeg to dygtige kollegaer Helle og Randi og sammen står vi for at lave sunde og nærerige måltider til alle børn i dagtilbuddet. Vi holder til i Køkkenet i Spiloppen hvor vi laver mad i børnehøjde til ca. 550 dejlige børn som hver dag bliver forkælet med spændende og varierede frokostretter. Vi har pt. En økologiprocent på 80% og vi har generelt et stort fokus på bæredygtighed når vi laver vores menuer.” 

  Vi stemmer om det

  Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

  Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

  I Pilehytten vægter vi det daglige samarbejde højt. Vi arbejder ud fra begrebet forældresamskabelse, hvilket indebærer en stor interesse for både jer som familie og for det enkelt barn.  Vi er nysgerrige på hvordan jeres barn bedst trives derhjemme, for at skabe de bedste rammer for trivsel og udvikling i Pilehytten. Det er vigtigt for os med en altid åben og ærlig dialog.

  Kort inden jeres barn begynder i Pilehytten, vil vi invitere jer til en opstartssamtale.  Det er vigtigt for os at give jer et godt indblik i, hvem vi er, og hvad vi vægter.  Ligesom vi er nysgerrige på, hvem I og jeres barn er. Vi planlægger i samarbejde med jer en god opstart i Pilehytten.

  Der tilbydes en samtale efter de første tre måneder samt en samtale om barnets udvikling i forbindelse med overgangen til børnehave, ligesom vi løbende holder jer orienteret, hvis der er noget vi undrer eller bekymrer os om.

  Vi bruger alle de kommunikationsformer vi har, hvilket vil sige; AULA, telefon, fysiske samt virtuelle møder. Vi bestræber os på ugentligt at fortælle om hverdagen enten i form at et lille opslag eller med billeder.

  Vi har et stærkt og engageret forældreråd, som består af fem ordinære medlemmer og nogle suppleanter. Vi mødes 4-6 gange årligt. Formanden sidder ligeledes i forældrebestyrelsen i Dagtilbuddet. Dagtilbuddet bestræber sig på at forældrerådsmøde og bestyrelsesmøde ligger i forlængelse af hinanden og dermed samme dag.

  Forældrerådet planlægger og står for en arbejdsdag, julearrangement og er vært for en kop forældrekaffe nogle eftermiddage i løbet af året.

  Få indflydelse på hverdagen

  I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

  Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

  Samarbejde med forældre

  Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

  Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.

  Dit barns udvikling og trivsel

  Sidst opdateret: 22. maj 2024