Gå til hovedindhold

Børnehuset Olympia

Børnehuset Olympia er en institution hvor motorik og bevægelse er det grundlæggende fundament for pædagogikken og hvor vi har stort fokus på forældre-samskabelse da dét er grundlæggende for det bedst mulige børneliv i Olympia.

Hvad mon der er på den anden side

Indhold

  Vi nyder godt af Olympias fysiske forhold med mange rum indendørs, som giver mulighed for at opdele i mindre grupper til fordybelse. Vi har flere veludstyrede og skønne motorikrum til bevægelsesaktiviteter og de bruges flittigt. I Olympia er vi ofte udenfor, hvor vi har en stor, kuperet legeplads med blandt andet gemmesteder, bålplads, skrænt og multibane.

  Vi arbejder meget med sprog via bevidste italesættelser, sang, dialogisk læsning og en inkluderende dialog-form i en anerkendende atmosfære. Vi har stor opmærksomhed på, at barnets individuelle behov bliver tilgodeset, samtidig med at barnet får følelsen af at være en del af et større børnefællesskab, hvor man i visse tilfælde skal lære at give sig og i andre tilfælde skal lære at kæmpe for sin ret. I Olympia har vi fokus på både leg og læring. Her er tre læringsrum at udvikle sig i; For det første barn/barn relationen, for det andet i voksenstyrede aktiviteter og sidst men ikke mindst i barnets rutiner og praktiske gøremål i hverdagen. Nogle dage har vi planlagte aktiviteter og andre dage griber vi dagen ud fra børnenes interesser og overskud – hverdagene er varierede i Olympia.

  Vi arbejder meget med sprog via bevidste italesættelser, sang, dialogisk læsning og en inkluderende dialog-form i en anerkendende atmosfære. Vi har stor opmærksomhed på, at barnets individuelle behov bliver tilgodeset, samtidig med at barnet får følelsen af at være en del af et større børnefællesskab, hvor man i visse tilfælde skal lære at give sig og i andre tilfælde skal lære at kæmpe for sin ret. I Olympia har vi fokus på både leg og læring. Her er tre læringsrum at udvikle sig i; For det første barn/barn relationen, for det andet i voksenstyrede aktiviteter og sidst men ikke mindst i barnets rutiner og praktiske gøremål i hverdagen. Nogle dage har vi planlagte aktiviteter og andre dage griber vi dagen ud fra børnenes interesser og overskud – hverdagene er varierede i Olympia.

  Forældresamskabelse er i fokus i Olympia. Derfor gør vi meget ud af samarbejdet imellem hjem og institution. Særlig i vuggestuen, hvor nogle forældre møder institutionsverdenen for første gang. Vi forsøger at informere så tydeligt og ærligt, som muligt, med opmærksomhed på at også forældre føler sig trygge og velkomne i Olympia. Vi ønsker at inddrage forældrene mest muligt i alt, hvad et liv i Olympia indebærer for jer og jeres barn. Vi glæder os over at have mange søskendepar i både vuggestue og børnehave, da dét skaber grobund for et solidt og kvalitativt forældresamarbejde. Jo bedre vi kender hinanden – jo bedre kan vi forstå hinanden.

  Sådan ser her ud

  Forrige Næste

  Olympia har særdeles gode fysiske rammer, både ude og inde. Vi har et stort motorikrum og to ekstra rum, som vi kan bruge til fordybelse, kreative aktiviteter mm. Ikke så sjældent fungerer det ene også som diskotek. I husets store fællesrum er køkkenet, som også giver pædagogiske muligheder.

  Alle grupperum har en god størrelse og ligger med vinduer ud til vores hyggelige legeplads. Legepladsen kan opdeles i vuggestue- og børnehaveafdeling. Legepladsen er en grøn oase med høje træer, skråning, huler i krattet og så er den kuperet, hvilket giver en fantastisk motorisk udfordring.

  Vuggestuen gør også brug af personalestuen, som ligger i deres ende af huset. I Olympia kommer børnene først. Vi forsøger, så ofte som mulig, at lave pædagogiske aktiviteter i mindre grupper og rum.

  Læs mere om Børnehuset Olympia

  I Olympia har vi tre børnegrupper. Vuggestuen Stafetten ligger i den ene ende af huset, så ro og overskuelighed optimeres for de yngste. De to børnehavegrupper Løberne og Springerne ligger i forbindelse med hinanden og deler badeværelset imellem dem. Personalet her har et meget tæt samarbejde. Vuggestuen er normeret til 12 børn og hver af børnehavegrupperne 20 børn. Der er to pædagoger og en medhjælper tilknyttet hver gruppe.

  I Olympia betyder det meget for os at være ét hus. Vi har særligt fokus på, at børnene skal føle sig trygge i en rar atmosfære hele dagen og derfor har vi kontinuerlig opmærksomhed på, hvordan mødetider og samarbejde i ydertimerne skal skabe den bedste ramme herfor.

  DAGENS AKTIVITETER

  Når man kommer i Olympia mellem 6.30 og 7.30 starter dagen i fællesrummet. Her er vi sammen om at spise morgenmad, hygge og lave lidt praktiske gøremål. Derefter fordeler vi os ud i huset. De fleste planlagte aktiviteter foregår om formiddagen, hvor også personaledækningen er bedst. Vuggestuen har samling med masser af sang i forbindelse med frugt/grønt og vand måltidet ca. kl. 8.45. Børnehavegrupperne holder samling to dage i ugen (hver for sig) og to andre dage i ugen har de gruppeaktiviteter på tværs af grupperne. Fredage tændes der af og til bål udenfor. Vi spiser frokost omkring 10.30-10.45 alt efter aldersgruppen. Kl. 16 (15.30 på fredage) samles vi igen som et hus og får afrundet dagen sammen og på en hyggeligt måde.

  I Olympia fejrer vi årets højtider, holder temauger med udspring i bevægelse, holder afslutningsfest for de kommende skolebørn, inviterer til bedsteforældre besøg og vægter fejring af fødselsdage højt enten i hjemmet eller i Olympia. I det hele taget kan vi godt lide at opfinde nye sjove fester – f.eks. pyjamasfest.

  Børnehuset Olympia er del af dagtilbuddets madordning. Vi får leveret varm mad udefra til frokosten og friskbagt brød til eftermiddagen – undtagen mandag, hvor vi får rugbrød. Vi laver bålmad på visse fredage, da det inkluderer børnene på en anden måde og det giver en anden måltidsoplevelse, at spise i det fri.
  Hver dag bliver maden præsenteret for børnene. Vi snakker om, hvad vi skal have. I vuggestuen bliver maden oftest serveret – alt afhængig af alderen. I børnehaven øser de selv op, hælder mælk i egen kop og bruger bestik. Selvhjulpenhed og en hyggelig atmosfære via dialog er grundlaget for det pædagogiske måltid uagtet alder. Det er vigtigt, at børnene får lov til at være deltagende særlig ved at øve sig sprogligt og finmotorisk. Vi er opmærksomme på at være gode rollemodeller, så vi smager på maden og opfordrer børnene til at gøre det samme. Vi snakker positivt om maden, men det er naturligvis okay, hvis barnet ikke bryder sig om dét, der smages på.

  Vi stemmer om det

  Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

  Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

  I Olympia lægger vi stor vægt på et gensidigt samarbejde med forældrene. Vi afholder altid en forventningssamtale, når jeres barn starter i vuggestue eller børnehave. I er eksperter på jeres barn og derfor har vi brug for, at I deler jeres viden med os omkring jeres barns personlighed, vaner, særlige behov, interesse-punkter mm.

  Vi hilser forældrenes forventninger til deres barns nye hverdag meget velkommen. Samtidig fortæller vi om Olympias forventninger til samarbejdet. Vi har et anerkendende fokus på forskelligheden i, at forældre generelt kommunikerer via følelser og personalet generelt kommunikerer via faglighed. Kerneopgaven er barnet og det er vores ansvar at skabe et godt fundament for jeres barns institutionsliv via en åben og (k)ærlig kommunikation. Det er tillige vigtigt for os at få skabt en tillidsfuld relation til jer forældre. Vi forsøger at etablere denne via dialog og medindflydelse. Vi anerkender, at alle familier er forskellige og dermed også har forskellige behov og ønsker. Vi tilbyder individuelle forældresamtaler, hvis der skulle opstå et behov herfor - udover de formaliserede. Her tilbydes I sparring, råd eller vejledning omkring jeres barns trivsel, læring og udvikling.

  Som forældre kan du få indflydelse på Olympias hverdag ved at blive medlem af Forældrerådet. Her snakker vi både om topstyrede pædagogiske tiltag, problematikker, særlige udfordringer og lokal bestemt pædagogiske tilgange, aktiviteter og forældrearrangementer.

  Få indflydelse på hverdagen

  I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

  Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

  Samarbejde med forældre

  For valgåret 2023 - 2024 er forældrerådet sammensat sådan:

  Formand: Marlene – mor til Merle (vug) og Malthe (bh)
  Bestyrelsesrepræsentant: Lise - mor til Sofia(vug)
  Menige medlemmer:
  Julie – mor til mor til Rosa (vug) og Signe (bh)
  Rikke- mor til Milje(bh)
  Nadia-mor til Laura (bh)
  Personalerepræsentant: Bonface

  Pædagogisk leder: Pernille

  Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

  Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.

  Dit barns udvikling og trivsel

   

  Sidst opdateret: 13. november 2023