Gå til hovedindhold

Bavnebakken

Velkommen i Bavnebakken – en sangcertificeret institution. Bavnebakken er en institution med 24 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn. Vi er 14 engageret medarbejdere, mænd og kvinder med forskellige erfaringer og kompetencer.

Vi leger på gulvet

Indhold

  Vi skaber trygheden

  I Bavnebakken har vi trivsel, læring og udvikling i fokus. Det er for os vigtigt at barnet bliver hørt, set og forstået, og vi er derfor meget nærværende med børnene i hverdagen. Tryghed til at skabe gode relationer til voksne og børn er en forudsætning for at kunne trives og udvikles. Vi skaber trygheden ved ofte at være opdelt i små grupper med planlagte aktiviteter eller spontan leg, med den styrkede pædagogiske læreplan som platform.

  Vi er en sangcertificeret institutionen, hvilket vi er blevet gennem ”Sangens hus”. Vi synger meget i vuggestuen og i børnehaven, både ude og inde samt i overgange. Vi bruger bevidst stemme og rytme til vores sang aktiviteter, og har en ugentlig fælles samling omkring sang.

  Vores værdier

  Vi ser børnenes leg som en stor værdi. Vi giver børnene tid og rum til at danne venskaber og fordybe sig i legen. Gennem legen udvikler de mange vigtige kompetencer. Den fantasi og kreativitet der ligger i rollelegen, det at argumentere for sin rolle samt gå på kompromis er alt sammen noget der danner grundlag for evnen til at være rummelig og at kunne samarbejde senere i livet.

  Vi har en dejlig lys institution og en dejlig stor legeplads, som bliver brugt dagligt. Her skaber vi forskellige legemiljøer som tilgodeser alle børn.

  I mødet med dig som forældre er personalet meget opmærksomme på at skabe rum til dialogen. Du kan forvente at vi er åbne og ærlige i vores kommunikation.

  Sådan ser her ud

  Forrige Næste

  Bavnebakken er bygget i 1991, med en ombygning af børnehave og 1. sal i 2010.

  Vores institution er lys og rummelig. Vi har mange forskellige rum og har indrettet nogle rum så de kan have flere funktioner. Udover nogle dejlige store grupperum, har vi et atelier/værksted hvor vi laver mange forskellige kreative aktiviteter, vi har et sproglaboratorie, hvor vi har mange materialer der fremmer og udvikler verbalt sprog samt skriftsprog.

  Vi har et stort krybberum, hvor vi har plads til 24 barnevogne/krybber hvor vuggestuebørnene sover.

  Vi har en stor dejlig legeplads med mange muligheder. Vuggestuen har et aflukket område med vejbane, gynger, rutsjebane, sandkasse og en lille bakke som udfordrer motorikken. Når vuggestuen ikke er ude, kan børnehaven naturligvis også bruge deres område.

  Børnehaven har gynger, klatretårne, shelter, bålplads, hængekøjer og naturligvis cykler som dagligt kører mange kilometer. Vi har et trafikområde med 3 ”butikker” og en vaskehal. På området er der også plantekasser og borde/bænke sæt. Derudover har vi en dejlig overdækket terrasse.

  Vi ligger centralt i Kolt/Hasselager og har mulighed for ture til nærliggende skov, Bavnehøj skole med bibliotek samt lokale legepladser.

  Læs mere om Bavnebakken

  Bavnebakken er en institution med 2 vuggestuegrupper og to børnehavegrupper. Vi er normeret til 64 børn og har 14 personaler. Dette er pædagoger, pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere, studerende og vikarer. Vi er en blanding af mænd og kvinder, unge og gamle, hvilket giver en god mangfoldighed til gavn for børnene.

  Vi blev i 2018 en sangcertificeret institution, som ikke kun synger med børnene, men også arbejder med rytme og stemmer.

  For os er det vigtigt at man er tryg i de daglige rammer. Når man er tryg, kan man trives og når man trives, sker der udvikling. Vi arbejder for at motivere, støtte og udvikle børnene, så de bliver selvstændige, nysgerrige, kreative og robuste børn.

  Så er der samling

  Dagens aktiviteter

  Vi åbner hver dag kl. 6:30, hvor det er muligt at få morgenmad frem til kl. 7:15. Vi fordeler os på de forskellige stuer fra kl. 7.30.

  Kl. ca 9.00 starter dagens aktiviteter. Vi stræber efter at arbejde i mindre grupper med forskellige pædagogiske aktiviteter, inde som ude. Vi har en dejlig stor legeplads, som er opdelt til vuggestue/børnehave, og vi ser uderummet som et væsentlig pædagogisk rum til trivsel, læring og udvikling. I aktiviteterne tager vi udgangspunkt i det enkelte barns udvikling, sociale relationer samt det at indgå i et fællesskab.

  Vi laver mange forskellige aktiviteter fx kreative aktiviteter i vores atelier, sprog aktiviteter i vores sproglaboratorie, tur til den lokale skov eller legeplads, rollelege inde eller ude, sang/sanglege, bevægelseslege og meget andet.

  Frokost serveres kl. 10.30 i vuggestuen og 11.00 i børnehaven.

  Derefter er der middagslur for de børn der har brug for det.

  I vuggestuen serveres eftermiddagsmaden ca. kl. 14.00, hvor børnene spiser i takt med at de vågner fra lur. Børnehaven begynder eftermiddagsmaden ca. kl. 14.00. Derefter leges og spilles inde som ude indtil børnene hentes.

  Både i vuggestuen og i børnehaven har vi for de ældste børn en storbørnsgruppe der er sammen 1 gang om ugen, målet er at gøre overgangen til børnehave og skole lettere for barnet. Vi tilrettelægger her pædagogiske aktiviteter der er tilpasset gruppen.

  En lille hule i skoven indbyder til leg

  Traditioner

  Kultur og traditioner har hos os en stor værdi. Vi holder fastelavn, laver forskellige aktiviteter i forbindelse med påske. Vi har bedsteforældredage og en fælles sommerafslutning for de børn der skal i skole. Til jul har vi arrangement for forældre og søskende. De ældste børn går Lucia til 2 gudstjenester i kirken, på det lokale ældrecenter og i Bavnebakken. Vores forældreråd arrangerer halloween arrangement og en spis sammen aften i foråret.  

  Aktivitet i legehusene

  Uden mad og drikke – dur helten ikke. Børn har brug for mange måltider i løbet af en dag. I Bavnebakken er der mulighed for at starte dagen med en god portion morgenmad mellem kl. 6.30 og 7.15. Midt på formiddagen kl. ca. 9.00 får vi rugbrød, frugt/grøntsager og et glas vand, som regel i forbindelse med at der bliver holdt samlinger på stuerne. Kl. 11 spiser vi igen, her bliver maden leveret fra dagtilbuddets fælles køkken i Spiloppen. Det er ofte varmt mad, men kan også være rugbrød og pålæg som børnene selv skal smøre. Til dette måltid får vi mælk.

  Klokken ca. 14 spiser vi eftermiddagsmad, hvilket som regel består af grovbrød/boller og frugt/grønsager til det får vi vand. Dette måltid er en selvbetalt eftermiddagsordning, som forældre kan tilvælge. Langt de fleste af vores børn er tilmeldt denne ordning.

  Vi arbejder under alle måltiderne med etik og dannelse. Vi ser det som en værdi, at barnet lærer at være i fællesskabet omkring måltidet, og at det opleves som rart for alle. Der er mange færdigheder som barnet øver sig i via måltidet fx at øse mad op på tallerken, sende et fad videre, kan øve sig i at smøre et stykke mad, blive siddende til de fleste ved bordet er færdige, rydde op efter sig osv. Men også den samtale som finder sted omkring måltidet, er en vigtig faktor. Børn og voksne har faste pladser, og sidder 5-8 omkring et bord.

  ”Hej! Mit navn er Mette Anker og jeg er køkkenleder i Kolt-Hasselager Dagtilbud. I køkkenet har jeg to dygtige kollegaer Helle og Randi og sammen står vi for at lave sunde og nærerige måltider til alle børn i dagtilbuddet. Vi holder til i Køkkenet i Spiloppen hvor vi laver mad i børnehøjde til ca. 550 dejlige børn som hver dag bliver forkælet med spændende og varierede frokostretter. Vi har pt. En økologiprocent på 80% og vi har generelt et stort fokus på bæredygtighed når vi laver vores menuer.” 

  I Bavnebakken vægter vi naturligvis forældresamarbejdet højt. Vi arbejder ud fra begrebet forældresamskabelse, hvilket indebærer en stor interesse for barnet OG jer som familie.

  Det har for os en stor værdi, at der er en gensidig tillid, en åben og ærlig dialog i samarbejdet.  Vi er nysgerrige på hvordan jeres barn bedst trives derhjemme, for at skabe de bedste rammer for trivsel og udvikling i Bavnebakken. Fx kan en viden om barnets yndlingsbeskæftigelse hjemme eller sovevaner være en værdifuld viden for personalet i institutionen.

  Kort inden jeres barn begynder i Bavnebakken, vil I modtage et velkomstbrev, der fortæller lidt om dagligdagen, indkøringen og hvilken gruppe jeres barn skal starte på. Den første dag i institutionen, vil der være tid til en samtale med de nærmeste pædagoger.  Det er vigtigt for os at give jer et godt indblik i, hvem vi er, og hvad vi vægter.  Ligesom vi er nysgerrige på, hvem I og jeres barn er. Vi planlægger i samarbejde med jer en god opstart for jer og jeres barn i Bavnebakken.

  Vi bruger de kommunikationsformer vi har, hvilket vil sige; BørneIntra (AULA fra foråret 2021, telefon, fysiske samt virtuelle møder. Vi bestræber os på at fortælle om hverdagen enten mundtlig, et lille opslag og evt. billeder.

  Samtaler:

  • Der tilbydes en samtale efter de første tre måneder i vuggestuen/børnehaven
  • En dialoghjuls samtale om barnets udvikling når barnet er ca. 10-12 mdr.
  • En dialoghjuls samtale om barnets udvikling når barnet er ca. 2,6 år
  • En dialoghjuls samtale om barnets udvikling ca. et halvt år før skolestart

  Derudover er der selvfølgelig altid mulighed for en samtale, hvis I eller vi har noget der undrer eller bekymrer.

  Vi har et stort fælles forældremøde 1 gang om året, hvor vi har valg til Bavnebakkens forældreråd. Vi har et stærkt og engageret forældreråd, som består af fem ordinære medlemmer og nogle suppleanter. Vi mødes 4-6 gange årligt. En forælder fra forældrerådet sidder også i dagtilbuddets forældrebestyrelse.

  Forældrerådet planlægger og står for halloween arrangement, en spis sammen aften i foråret og evt. en kop forældrekaffe nogle eftermiddage i løbet af året.

  Få indflydelse på hverdagen

  I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

  Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

  Samarbejde med forældre

  Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

  Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.

  Dit barns udvikling og trivsel

  Sidst opdateret: 7. november 2023